Avrop

RS/229/2022

Citrixfarm

Tillträde: 2022-07-07

Norr Infrastruktur - 

Regionen upphandlar hårdvara för vår nya Citrixmiljö. Servermiljön kommer använda Citrix hypervisor så det
är ett krav att servrar och ingående komponenter är inkluderade i Citrix kompatibilitetslista.
Vid intresse och för mer information, återkom till Johan Amtell, ramavtal@chas.se

Publicerad 2022-04-26