Avrop

KOM-410204

Trafikverket – Datacenter

Tillträde: 2022-06-01

Norr Infrastruktur - 

Trafikverket IT gör en avropsförfrågan avseende nedanstående specificerade produkter för att komplettera befintlig infrastruktur

  • Detta är en kompletterande beställning till etablerad datacenterstandard.
  • Komponenterna i beställningen är en del av en starkt automatiserad process som förutsätter dessa produkter. Integration och automation har utvecklats under lång tid för att kunna hantera expansion med mycket låg manuellhantering vilket medför att ”likvärdig” utrustning inte kan användas.
  • Byte av fabrikat skulle kräva mycket höga utvecklingskostnader av integration och automation för Trafikverket IT och är därför inte aktuellt.

Avropsförfrågan gäller inköp av specificerad lösning med tillhörande support och maintenance för utökning av befintlig serverplattform.

Vid intresse och för mer information kontakta Johan Amtell, ramavtal@chas.se

Publicerad 2022-04-26