Avrop

RS 751-22

Krav- och testledare till Region Västerbotten

Tillträde: ASAP

Norr Test och testledning Verksamhetsutveckling och krav 100% 1 Resurs 1+1+1 ÅR 

Hej nätverket,

Vi söker en Krav- och testledare till vår kund Region Västerbotten.

Uppdraget:

Projektet FVIS Verksamhetens införande och mottagande (VIM) och dess ingående delområde syftar till att höja och etablera verksamhetens förmågor att förstå, ta emot och genomföra förändring och verksamhetsutveckling. Projektet syftar också till att skapa förutsättningar för, stötta och följa upp verksamhetens införande av FVIS. Projektet har till uppgift att säkerställa att den nya lösningen uppfyller behov och minst motsvarar Region Västerbottens befintliga lösning inom verksamhetens införande av nya rutiner och arbetssätt i samband med utrullningen av lösningen.

 

Du arbetar självständigt och metodiskt tillsammans med behovsägare och verksamheten för att sätta dig in i och formulera behoven. Du är bekväm med att arbeta med testfall och krav i verktyg som ReqTest, TFS, JIRA och Visual Studio. Du använder metoder som user story och BDD. Du är van att jobba agilt och i team. Du styr upp och planerar testarbete i projekt.

 

Rollen innebär samverkan med flera olika projekt och uppdrag inom Region Västerbotten.

 

Konsulten ska:

 • Uppnå kompetensnivå 3, se bifogad fil
 • Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • Ha minst 3 års erfarenhet av uppdrag som testledare i utvecklingsprojekt

 

Konsulten bör:

 • Ha följande erfarenheter inom test:
  • Granska och analysera krav och specifikationer för mjukvarubaserade funktioner
  • Tillsammans med kravfångare förfina kraven
  • Arbeta med userstories
 • Ha följande erfarenheter inom test:
  • Bestämma hur vi ska verifiera kraven för att säkerställa funktion och säkerhet
  • Skriva testfall och arbeta/administrera i testverktyg
  • Granska, dokumentera och ha förståelse av acceptanskriterier och tester
 • Ha följande erfarenheter inom test:
  • Tillsammans med verksamhet, projekten och behovsägare prioritera tester
  • Vara med och planera upp vad som ska testas
  • Skriva testfall och arbeta/administrera i testverktyg
  • Granska, dokumentera och har förståelse av acceptanskriterier och tester
  • Analysera testresultat, felrapporter och skapa testrapporter tillsammans med övriga testledare och projektledare
 • Ha följande erfarenheter inom kravhantering:
  • Fånga och beskriva verksamhetens behov för att generera krav och specifikationer
  • Förfina krav och skriva user stories
  • Beskriva och analysera acceptanskriterier
 • Ha följande erfarenheter inom kravhantering:
  • Tillsammans med verksamhet, test och behovsägare prioritera krav
  • Vara med och planera hur och vad som ska testas
  • Analysera testresultat och felrapport utifrån behov och krav tillsammans med testledare och projektledare
 • Ha erfarenhet av att jobba inom/mot hälso- och sjukvård

 

Omfattning:

75 – 100 %

 

Avtalstid:

Uppdraget startar omgående och löper till och med 2023-03-31 med möjlighet till förlängning om 12+12 månader

 

Placeringsort:
Arbete sker i huvudsak på plats i Umeå på NUS.

I utvärderingsfasen kan konsulten komma att bli kallad på intervju och referenser kan inhämtas.

Svarstid och svarssätt:

Vänligen inkom med er intresseanmälan senast 2022-05-02 innehållande:

 • CV för föreslagen konsult
 • Redogörelse för BÖR-kravuppfyllnad

Publicerad 2022-04-26