Avrop

UH-2022-199

Specialist inom Cybersäkerhet och IT-säkerhet

Tillträde: ASAP

Norr IT-säkerhet 50% 1 Resurs 1 ÅR 

Hej nätverket,

Vi söker en specialist inom Cybersäkerhet och IT-säkerhet till vår kund Sundsvalls kommun.

Uppdragsbeskrivning:

Sundsvalls kommun har påbörjat ett arbete med att bygga upp ett centralt Cybersäkerhetscenter inom kommunkoncernen. I takt med att samhället och kommunen blir allt mer digital ökar också sårbarheten för cyberattacker och andra former av IT-incidenter. Sundsvalls kommun kommer med mycket stor sannolikhet att drabbas av incidenter inom cybersäkerhetsområdet. Det är också sannolikt att konsekvenserna blir svåra och omfattande för flera verksamheter under förhållandevis långa tidsintervall. Genom ett systematiskt cybersäkerhetsarbete avser vi öka förmågan att hantera, förmildra och förutse dessa konsekvenser samt minska risken för incidenter.

 

Cybersäkerhetscenters uppdrag omfattar bland annat:

 • Skapa förutsättningar för att höja cybersäkerheten inom hela kommunkoncernen
 • Vara delaktig i exempelvis upphandlingar och utvecklingsprocessen
 • Ansvara för systematiska processer vid säkerhetsincidenter inkluderat kommunikation inom och utom organisationen
 • Stötta IT-organisationen vid säkerhetshändelser
 • Stötta förvaltningar och bolag i riskbedömningar och cybersäkerhetsfrågor

Uppdragstid:

Uppdraget sträcker sig från 2022-05-16 till och med 2023-05-16 med möjlighet till förlängning

 

Omfattning:

Omfattningen kan gå upp och ned under uppdraget men Sundsvalls kommun uppskattar att de behöver minst en 50 % resurs totalt över tid

 

Placeringsort:

Uppdraget ska genomföras på plats hos kunden i Sundsvall

 

Konsulten ska ha:

 • Erfarenhet av att leda samt genomföra projekt inom cybersäkerhet och IT-säkerhet

Som person ser du till teamets och uppdragets bästa, men du vågar också driva frågor som du ser kräver förändring. Du håller dig uppdaterad inom ditt område och delar med dig av dina kunskaper. Ditt personliga ledarskap bygger på ditt eget driv som du tydligt förmedlar, samtidigt som du är lyhörd för andra.

 

Utvärderingskriterier:

 • Kompetens och erfarenhet av att leda samt genomföra projekt inom cybersäkerhet och IT-säkerhet i en större organisation. Erfarenhet senare år är i fokus. Se Uppdragsbeskrivning ovan för mer information.
 • Vilket stöd företaget kan leverera som uppbackningen till offererad resurs vid behov, bifoga en beskrivning av kompetensområden över vad ni som företag kan stötta upp offererad konsult med vid behov samt hur ni avser att stötta resursen i uppdraget från företagets sida.

Konsulten kan komma att bli kallad till intervju.

 

Svarstid och svarssätt:

Vänligen inkom med er intresseanmälan senast 2022-05-05 kl. 12 innehållande:

 • CV för föreslagen konsult
 • 2 referensuppdrag på liknande uppdrag inkl. beskrivning över vilka delar som offererad konsult bidrog med inom uppdragen
 • En beskrivning över de kompetenser som finns som stöd till offererad resurs vid behov, samt hur ni avser att arbeta för att ge relevant stöd vid behov

 

Publicerad 2022-04-26