Ramavtal

CSN

CSN

IT-konsulter

DNR:2020-5114-567

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2021-01-01 – 2022-12-31 med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år.

Beskrivning: CSN behöver förstärkning i sitt arbete genom att antingen tillföra kompetens som CSN inte har tillgång till, eller genom att vara en ren resursförstärkning. Ramavtalet kan även definiera uppdrag som ramavtalsleverantören får driva med sina konsulter med resultatansvar.

Uppskattat värde: 200 MSEK