Ramavtal

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Konsulttjänster 2019

DNR:2019-48

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2019-04-01 – 2021-03-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Beskrivning
Ramavtalet omfattar leverans av IT-konsulttjänster inom flertalet kompetensområden enligt nedan.

Kompetensområden
Managementkonsulttjänster

 • Ledning och verksamhetsstyrning
 • Verksamhets- och organisationsutveckling
 • Utveckling av chefer och medarbetare samt kompetensförsörjning
 • Arkitekter

 • Enterprisearkitekt
 • Affärsarkitekt
 • Verksamhetsarkitekt
 • IT-arkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Infrastrukturarkitekt
 • Systemarkitekt
 • Projektledare
  Analytiker
  Utredare
  Kravfångare
  Informationssäkerhet
  IT-säkerhet
  Öppna data
  Webbtillgänglighet
  Systemutveckling

  Kompetensnivåer
  Nivå 1
  Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuellt område/roll.
  Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet eller ej vana som konsult.
  Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter.

  Nivå 2
  Kunskap – har utbildning inom aktuellt område/roll, viss svårighetsgrad.
  Erfarenhet – har arbetat 1–3 år inom aktuellt område/roll, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag.
  Självständighet – kan arbeta självständigt.

  Nivå 3
  Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll
  Erfarenhet – arbetat 4-8år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
  Självständighet – kan arbeta självständigt.

  Nivå 4
  Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område.
  Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
  Självständighet – mycket stor.

  Nivå 5
  Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område/roll, uppfattas som expert inom kompetensområdet.
  Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
  Självständighet – mycket stor