Ramavtal

Finansinspektionen

Finansinspektionen

IT-konsulttjänster

DNR:18-6438

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2018-09-01 – 2019-08-31 med möjlig förlängning 1+1+1 år.

Beskrivning: Avtalet är ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning och omfattar FI:s behov av resursförstärkning inom IT-tjänster; Ledning & Styrning och Utveckling & Förvaltning.

Kompetensområden:
• Ledning & Styrning
• Utveckling & Förvaltning

Kompetensnivåer:
Nivå 1
• Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
• Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
• Ledning – kräver arbetsledning
• Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 2
• Kunskap – har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
• Erfarenhet – 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
• Ledning – kräver arbetsledning
• Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 3
• Kunskap – hög kompetens inom området
• Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
• Ledning – tar ansvara för delområde, kan leda en mindre grupp
• Självständighet – kan arbeta självständigt

Nivå 4
• Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
• Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
• Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
• Självständighet – mycket stor

Nivå 5
• Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/specialist på marknaden.
• Erfarenhet – (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
• Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
• Självständighet – mycket stor