Ramavtal

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

IT-data-H Webbutveckling

DNR:IK18288-02

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2018-12-01 – 2022-11-30

Beskrivning: Syftet med ramavtalsupphandlingen är att säkra myndigheternas behov av IT-konsulttjänster med ett
brett utbud av leverantörer vilka har kompetens inom nedanstående kompetens/delområde. Samtliga
delområde gäller avrop av både uppdrag och resurser.
Ramavtalet gäller delområde H – Webbutveckling.

Avtalsanvändare inom Göteborgs stad. För mer information se webbplats: http://www.goteborg.se.
– Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB
– Räddningstjänsten Storgöteborg
– Gryning Vård AB
– Härryda kommun, samt Härryda Energi AB och Härryda Elhandel AB
– Kungälvs kommun inkl. Kungälvs energi AB (org nr 556083-2064 )
– Lerums kommun inkl. Lerum Energi AB och Lerum Fjärrvärme AB
– Lilla Edets kommun
– Mölndals Stad
– Orust kommun
– Partille kommun
– Stenungsunds kommun
– Tjörns kommun, samt Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns hamnar AB
– Öckerö kommun inklusive kommunala bolag

Kompetensnivåer:
Nivå 1
Avser Juniorkompetens och är inte obligatoriskt krav i upphandlingen men kan komma att avropas under ramavtalsperioden.
Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuellt område/programvara/språk
Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet
Ledning – kräver arbetsledning
Självständighet – Ej van att jobba självständigt men kan självständigt utföra enklare uppgifter.

Nivå 2
Krav i upphandlingen. Uppnås normalt efter 1-4 år.
Kunskap – genomförd utbildning inom aktuellt kompetensområde (roll) med viss svårighetsgrad.
Erfarenhet – har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt kompetensområde
Ledning – Kräver viss arbetsledning
Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter men ändå anses behärska
konsultrollen.

Nivå 3
Krav i upphandlingen. Uppnås normalt efter 4-8 år.
Kunskap – hög kompetens inom aktuellt kompetensområde (roll)
Erfarenhet – har deltagit i flertalet uppdrag inom aktuellt kompetensområde (roll) och genomfört uppdragen med hög kvalitet. Anses vara förebild för andra konsulter på lägre nivå
Ledning – kan ansvara för kompetensområde (roll) och leda mindre grupper och andra konsulter på lägre nivå. Har genomfört uppdrag med god kvalité
Självständighet – arbetar självständigt som konsult inom aktuellt kompetensområde (roll) .

Nivå 4
Krav i upphandlingen och den mest efterfrågade kompetensnivån. Uppnås normalt efter 8 år.
Kunskap – Har mycket stor erfarenhet och /eller kompetens av högsta rang inom aktuellt kompetensområde.
Erfarenhet – har deltagit och ansvarat för stora uppdrag som konsult inom aktuellt kompetensområde. Är en förebild för konsulter på lägre nivå.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp inom kompetensområdet, har ofta huvudansvar eller unik kompetens inom sitt område. Har genomfört uppdrag med mycket hög kvalité.
Självständighet – mycket stor.

Nivå 5 – Expertkompetens
Nivå 5 ska kunna tillämpas under avtalsperioden endast då det efterfrågats och godkänts av Beställaren. Den högsta tillåtna priset för ramavtalet ska bygga på kompetensnivå 4. Endast då kompetensnivå 4 inte kan erhållas eller anses inte räcka till för efterfrågad tjänst ska expert kompetens tillämpas och en högre pris offereras. Nivå 5 är unik kompetens och uppnås normalt efter 10 år, eller avgörs utifrån tillgång och efterfrågan på marknaden, eller unik kunskap om ett visst system/program m.m.
Kunskap – kompetens av högsta rang inom ett specifikt område/roll/standard/programmeringsspråk m.m. Eller även en unik kombination av kompetens inom olika roller. Uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område (roll) och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Ledning – har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning.
Självständighet – mycket stor