Ramavtal

Region Uppsala

Region Uppsala

IT-konsulter

DNR:UPPH2022-00125

Avropsberättigade:Region Uppsala Gamla Uppsala Buss AB Upplandsstiftelsen Skandionkliniken

Avtalstid: 2022-05-02 – 2024-04-30 med möjlig förlängning 2 år

Beskrivning
Region Uppsala har löpande behov av att komplettera den egna kapaciteten och kompetensen med inhyrd kapacitet och kompetens i form av IT-konsulter för såväl längre uppdrag som kortare insatser av akut karaktär.

Uppsalas IT-förvaltningsenheter jobbar till största omfattningen med etablerade verktyg, program och metoder. De söker därför samarbetspartner som kan tillhandahålla både generell och specifik djupkompetens.

De konsultkompetenser som beskrivs här är på grov nivå. Leverantörerna ska kunna leverera dessa, men också sådan IT-kompetens som i dagsläget inte kan förutsägas.
Konsulttjänster kan komma att efterfrågas inom bland annat följande delområden inom IT eller med anknytning till IT.

Kompetensområden:

• Användbarhet
• Verksamhetsutveckling och strategi inom IT-området
• Ledning och styrning
• Applikations- och systemutveckling samt systemförvaltning
• Infrastruktur
• Informationssäkerhet
• Drift och support
• Kravanalys och test
• Projektledning inom IT-projekt
• Området IT-arkitektur
• Hållbarhetskompetens inom IT

Kompetensnivåer

Nivå 1
Kunskap: Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
Erfarenhet: Kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 2
Kunskap: Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

Nivå 4
Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet: Mycket stor

Nivå 5
Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: Mycket stor

Uppskattat värde: 390 miljoner SEK