Ramavtal

Kriminalvården

Kriminalvården

IT-konsultpartner – Infrastruktur

DNR:2021-12693

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2022-06-28- 2024-06-27 med 2 st förlängningar à 1 år

Beskrivning
Avtalet omfattar resurstillsättning och strategiskt partnerskap mellan Leverantören och Kriminalvården. Kriminalvården kommer att ha ett ramavtal gällande konsulttjänster informationssäkerhet och IT-säkerhetsgranskningar, de konsulttjänsterna omfattas inte av denna upphandling.

Inom Kriminalvården pågår en digital förändringsresa som ständigt ställer krav på kvalitetshöjningar, effektiviseringar och nya sätt att arbeta, samtidigt som ett högt säkerhetstänkande är i konstant fokus. För att kunna möta nuvarande och framtida krav längs denna resa finns både ett behov av att utveckla vår interna förmåga men även av extern kompetens.
Behovet av extern kompetens sträcker sig från djup spetskompetens inom strategiska områden till generell kompetens som t.ex. IT tekniker och utvecklare.

I egenskap av IT-konsultpartner till Kriminalvården förväntas du i stor omfattning bidra till att leverera innovativa och effektiva IT-lösningar som utvecklar vår verksamhet, genom att leverera motiverad kompetens på ett planerat och flexibelt sätt. Detta förutsätter att konsultpartner och Kriminalvården har ett arbetssätt som premierar samarbete, proaktivitet och långsiktighet.

Kompetensområden:

• IT-tekniker operativsystem PC/Server
• Nätverkstekniker
• IT-säkerhetskonsult
• Teknisk projektledning
• Infrastrukturarkitekt
• Förvaltningsledare IT
• Mobil IT-servicetekniker

Kompetensnivåer

Junior
Kunskap: Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
Erfarenhet: Kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

Nivå 4
Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet: Mycket stor

Nivå 5
Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: Mycket stor

Uppskattat värde: 200 miljoner SEK