Ramavtal

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

IT-konsulttjänster 2020 – Ledning & Styrning

DNR:23.3.2940-20:010

Avropsberättigade:STATLIGA MYNDIGHETER SAMT ORGANISATIONER SOM DELTAR VIA BEKRÄFTELSE

Avtalstid: 2022-12-01 – 2024-11-30 med option på 1 + 1 år.

Beskrivning
Detta ramavtal ska nyttjas av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ (samt organisationer som deltog i upphandlingen genom bekräftelse). Ramavtalet omfattar Konsulttjänster inom området Ledning av IT-projekt enligt
upphandlingsdokumentet.

Avropsordning
Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av specificerade roller i upp till maximalt 500 timmar kan ske enligt en särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning). I annat fall, ska avrop genomföras genom förnyad konkurrensutsättning riktad till samtliga ramavtalsleverantörer.

Geografisk omfattning
Ramavtalet är rikstäckande vilket innebär att det inte finns någon begränsning i att leverans måste ske till ett visst län utan ramavtalsleverantör ska kunna leverera inom hela Sverige.

Kompetensnivåer

Nivå 1
Kunskap: Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
Erfarenhet: Kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 2
Kunskap: Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

Nivå 4
Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet: Mycket stor

Nivå 5
Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: Mycket stor

Uppskattat värde: 1,6 Miljarder SEK

Ytterligare information om ramavtalet står att finna på Kammarkollegiets webbsida för ramavtalet (se länk i högerpanelen). För frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!