Ramavtal

Adda Inköpscentral AB

Adda Inköpscentral AB

IT-konsulttjänster 2021

DNR:10539

Avropsberättigade:Se bilaga - Avropsberättigade myndigheter
Adda logga

Avtalstid: 2022-09-26 till 2026-09-25

Beskrivning
Leverantören ska tillhandahålla IT-konsulttjänster inom följande delområden (benämns i
ansökningsinbjudan och anbudsinbjudan anbudsområden):

• Delområde A: Norrbottens län och Västerbottens län
• Delområde B: Jämtlands län och Västernorrlands län
• Delområde C: Gävleborgs län, Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län
• Delområde D: Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län
• Delområde E: Västra Götalands län och Hallands län
• Delområde F: Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län
• Delområde G: Skåne, Blekinge län och Kronobergs län

De upphandlande myndigheter som har rätt att avropa från ramavtalet framgår av bilaga
01 (“avropsberättigade parter”).
De upphandlande myndigheterna har rätt – men ingen skyldighet – att ingå kontrakt genom ramavtalet. Det gäller även bolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder eller andra organisationer som ägs eller består av en eller flera av de upphandlande myndigheterna och som helt eller delvis tar över myndigheternas behov av de tjänster som omfattas av ramavtalet, efter det
att upphandlingen annonserades. Upphandlande myndigheter som finns med i bilaga 01 och enbart
byter namn efter annonseringen får också i fortsättningen avropa från ramavtalet

Avropsordning
Dynamisk rangordning
Förnyad konkurrensutsättning

Kompetensnivåer

Nivå 1
Kunskap: Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
Erfarenhet: Kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 2
Kunskap: Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

Nivå 4
Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet: Mycket stor

Nivå 5
Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: Mycket stor

Uppskattat värde: 4,6 Miljarder SEK