Ramavtal

Tullverket

Tullverket

IT-konsulttjänster

DNR:UPP 2018-51

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2019-04-01 – 2021-04-01 med möjlighet till förlängning 1+1 år

Beskrivning: Detta ramavtal avser att tillgodose Tullverkets behov av IT-konsulttjänster. Ramavtalet omfattar leverans av resurskonsulter inom, men inte uteslutande, de roller som beskrivits i rollbeskrivningen. Vid avrop från ramavtalet kan Tullverket i avropsförfrågan tillämpa de roller beskrivna i rollbeskrivningen eller själva formulera roller för aktuellt behov under förutsättning att kompetensen ryms inom de kompetensområde som avropet omfattar. Tullverket har tolkningsföreträde i frågan huruvida en kompetens ryms inom ramavtalet och inom ett visst kompetensområde. Resurskonsulter kan komma att avropas enskilt eller i grupp/team.
Vissa avrop kan innefatta säkerhetsprövning av konsult vilket ombesörjs av Chas SäkC. För det fall att underleverantör anlitas för leverans enligt visst avrop skall även u-lev teckna SUA-avtal.

Kompetensområden:
• Projektledare
• Teknisk projektledare – infrastruktur
• Teamledare
• IT-arkitekt
• Lösningsarkitekt
• Lösningsarkitekt – infrastruktur
• Krav-/Testledare
• Verksamhetsutvecklare
• Metodstöd
• Systemutvecklare
• Systemintegratör
• Användbarhetsspecialist
• Data Scientist
• Systemtekniker – infrastruktur
• Databas
• Server, Lagring, Operativsystem
• Certifiering
• IT-kommunikation, Nätverk, Nätverkssäkerhet
• Datorhall
• Middleware
• Applikationstekniker
• IT-säkerhetsarkitekt
• IT-säkerhetsspecialist
• IT-säkerhetsanalytiker
• IT-säkerhetstekniker

Kompetensnivåer:
Nivå 1
Kunskap: Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
Erfarenhet: Kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 2
Kunskap: Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

Nivå 4
Kunskap : Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet. Mycket stor

Nivå 5
Kunskap. Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: Mycket stor