Ramavtal

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

Datacenter 2021 – Servrar och lagring

DNR:23.3-2771-21

Avropsberättigade:

Nytt ramavtal med planerad start i april 2022. Mer info kommer att publiceras inom kort.