Ramavtal

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

Datacenter 2021 – Servrar och lagring

DNR:23.3-2771-21

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2022-04-01 – 2026-03-31

Beskrivning
Detta Ramavtal omfattar hårdvara, programvara och tjänster för ex. servrar, Storage Area
Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och
virtualisering.

Avropsordning
Avrop och tilldelning av Kontrakt ske genom förnyad konkurrensutsättning. Avropsberättigad avgör hur Avropsförfrågan utformas.

Uppskattat värde: 3,5 Miljarder SEK

Ytterligare information om ramavtalet står att finna på Kammarkollegiets webbsida för ramavtalet (se länk i högerpanelen). För frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!