Ramavtal

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

IT-konsulttjänster 2020 – IT-Konsultlösningar

DNR:23.3.2940-20

Avropsberättigade:Statliga myndigheter samt organisationer som deltar via bekräftelse.

Avtalstid: 2021-08-23 – 2023-08-22 med möjlig förlängning 2 år.

Beskrivning
Detta ramavtal ska nyttjas av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ (samt organisationer som deltog i upphandlingen genom bekräftelse) avseende avrop av resurskonsulter som omfattar minst två olika konsulter med olika kompetenser och dessa kompetenser finns inom minst två delområden. Med resurskonsult avses att ramavtalsleverantör tillhandahåller en eller flera konsulter som resurser som arbetsleds av avropsberättigad och där ramavtalsleverantör inte åtagit sig att tillhandahålla ett visst avtalat resultat med överenskomna egenskaper.

De delområden som omfattas är:
1. Verksamhetens IT-behov: Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet och Tillgänglighet
2. Ledning av IT-projekt: Projektledning och Styrning
3. Säkerhet i IT och IT-projekt: IT-säkerhet
4. Arkitektur och utveckling: Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitektur och Test

Avropsordning
Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning, som innebär att avrop av specificerade roller i upp till maximalt 750 timmar kan ske enligt en särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning). I annat fall, ska avrop genomföras genom förnyad konkurrensutsättning riktad till samtliga ramavtalsleverantörer.

Geografisk omfattning
Ramavtalet är rikstäckande vilket innebär att det inte finns någon begränsning i att leverans måste ske till ett visst län utan ramavtalsleverantör ska kunna leverera inom hela Sverige, undantaget Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland fram till och med den 2022-10-14. Från och med 2022-10-15 ska leverans utan begränsning ske i hela Sverige.

Kompetensnivåer

Nivå 1
Kunskap: Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
Erfarenhet: Kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 2
Kunskap: Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

Nivå 4
Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet: Mycket stor

Nivå 5
Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: Mycket stor

Uppskattat värde: 1,6 Miljarder SEK

Ytterligare information om ramavtalet står att finna på Kammarkollegiets webbsida för ramavtalet (se länk i högerpanelen). För frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!