Ramavtal

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

Programvaror och tjänster – Programvarulösningar

DNR:23.3-8027-21

Avropsberättigade:Myndigheter under regeringen och riksdagen samt organisationer som deltar via bekräftelse.

Avtalstid: 2023-02-18 – 2027-02-17

Beskrivning
Denna upphandling, Programvarulösningar, omfattar Programvara, Publik molntjänst, Privat molntjänst, Konsulttjänst och Licenstjänst. Programvarulösningar används när Kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licenser och Licenstjänster, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg, alternativt när behovet helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen.

Avropsordning
Avrop och tilldelning av Kontrakt ske genom förnyad konkurrensutsättning. Avropsberättigad avgör hur Avropsförfrågan utformas.

Upphandlingsföremål
Då Programvarulösningar omfattar Programvaror och tjänster som delvis ingår i de övriga fyra områdena beskrivs även omfattningen av dessa:

Licenser och Licenstjänster omfattar Programvara, Publik molntjänst, Licenstjänst och supportavtal. Dessutom omfattas Uppgraderingar och Uppdateringar av befintligt innehav avseende Programvaror. Licenser och Licenstjänster omfattar samma Licenstjänster som Programvarulösningar. Licenser och Licenstjänster omfattar inga Konsulttjänster.

Systemutveckling omfattar Programvara, Publik molntjänst, Privat molntjänst och Konsulttjänst som används för systemutveckling och systemförvaltning. Exempelvis utvecklingsprojekt av kundunik programvara, förvaltning av kundunik programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling. De Konsulttjänster som omfattas har inriktning mot 23.3-8027-21 Programvaror och tjänster – Programvarulösningar Systemutveckling. Systemutveckling omfattar inga Licenstjänster.

Informationsförsörjning omfattar Programvara, Publik molntjänst, Privat molntjänst och Konsulttjänst som stödjer myndigheternas e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Exempelvis e-tjänster, dokumenthantering, diarium, e-arkiv, bibliotekssystem, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem, ärendehantering, webbaserat kontaktcenter, workflow, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation. De Konsulttjänster som omfattas har inriktning mot Informationsförsörjning. Informationsförsörjning omfattar inga Licenstjänster.

Vård Skola Omsorg omfattar Programvara, Publik molntjänst, Privat molntjänst och Konsulttjänst som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Exempelvis schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, portaler för vårdtagare, friskvård, patienthantering samt kontaktytor mot vårdtagare. De Konsulttjänster som omfattas har inriktning mot Vård Skola Omsorg. Vård Skola Omsorg omfattar inga Licenstjänster.

Uppskattat värde: 2,2 Miljarder SEK

Ytterligare information om ramavtalet står att finna på Kammarkollegiets webbsida för ramavtalet (se länk i högerpanelen). För frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!