Ramavtal

Örnsköldsvik Kommun

Örnsköldsvik Kommun

IT-konsulter

DNR:DIS 21-063

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2021-11-25 – 2023-11-24 med möjlighet till förlängning 1+1 år

Beskrivning: Upphandlingen syftar till att täcka beställarens behov av konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT inom områden som till exempel: Informationssäkerhet, Infrastruktur, Ledning och styrning, Systemutveckling och systemförvaltning, Verksamhetsutveckling och Strategi. Andra områden kan komma att efterfrågas.

Kompetensområden:
Informationssäkerhet
Infrastruktur
Ledning & Styrning
Systemutveckling
Systemförvaltning
Verksamhetsutveckling & Strategi

Kompetensnivå:
Kompetensnivå 1
• KUNSKAP – konsult har utbildning inom aktuell roll och visar med hjälp av CV och historiska kundreferenser att viss erfarenhet för aktuell roll finns.
• ERFARENHET – ca 1-3 år som konsult inom aktuellt kompetensområde, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag, relevanta för aktuell roll.
• LEDNING – kan behöva arbetsledning.
• SJÄLVSTÄNDIGHET – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter.

Kompetensnivå 2
• KUNSKAP – hög kompetens inom aktuell roll.
• ERFARENHET – ca 4-8 år som konsult inom aktuellt kompetensområde, med historiska uppdrag relevanta för aktuell roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
• LEDNING – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
• SJÄLVSTÄNDIGHET – kan arbeta självständigt.

Kompetensnivå 3
• KUNSKAP – mycket hög generalistkompetens inom kompetensområdet, och/eller kompetens av högsta rang för aktuell roll. Uppfattas som expert/specialist på marknaden för aktuell roll.
• ERFARENHET – har deltagit i stora uppdrag relevanta för aktuell roll, och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter ca 9-12 år som konsult inom aktuellt kompetensområde.
• LEDNING – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.
• SJÄLVSTÄNDIGHET – mycket stor.