Ramavtal

Östgötatrafiken

Östgötatrafiken

IT-konsulttjänster

DNR:2021/0258

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2021-05-01 – 2023-04-30, 2 st. förlängningar om 1 år vardera.

Beskrivning:Avtalet omfattar IT-konsulter, både det som ibland benämns resurskonsult samt s.k. uppdragskonsult.

Kompetensområden:

Kompetensområden

Användbarhet och tillgänglighet

 • Användbarhetsarkitekt
 • UX designer
 • Teknisk skribent
 • Testare av användbarhet och användargränssnitt
 • Tillgänglighetsspecialist
 • Verksamhetsutveckling och krav

 • Kravhantering och kravanalys
 • Metodstöd
 • Modelleringsledare
 • Verksamhetsanalytiker
 • BI-analytiker
 • IT-arkitekt

 • Infrastrukturarkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Enterprisearkitekt
 • Verksamhetsarkitekt
 • Molnlösningsarkitekt
 • Systemutveckling och Systemförvaltning

 • Webbutvecklare
 • Systemförvaltare
 • Systemintegratör
 • Systemutvecklare
 • Test och Testledning

 • Prestandatestare
 • Testare
 • Testledare
 • Ledning och styrning

 • Förvaltningsledare
 • Scrum Master
 • IT-Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Tjänsteansvarig
 • IT- och informationssäkerhet

 • IT-säkerhetsstrateg/ och IT-säkerhetsanalytiker
 • IT-säkerhetstekniker
 • Infrastruktur

 • Systemtekniker Nätverk och Kommunikation
 • Systemtekniker OS
 • Systemtekniker Klientinfrastruktur
 • Konsult Internet och Intranät
 • Programmeringstekniker
 • Systemtekniker Databas & DBA
 • Konsult Integration
 • Systemtekniker Virtualisering OS
 • Systemtekniker Server
 • Systemtekniker Storage
 • Systemtekniker Övervakning/Systems management
 • Systemtekniker molntjänster
 • PC-/Arbetsplats-/Supporttekniker
 • Kompetensnivåer

  Nivå 1
  Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuellt område/roll
  Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet eller ej vana som konsult
  Ledning – kräver arbetsledning
  Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter

  Nivå 2
  Kunskap – har utbildning inom aktuell roll, viss svårighetsgrad.
  Erfarenhet – har deltagit i utförandet av ett flertal liknande uppdrag. Nivån uppnås normalt efter 1-3
  års arbete inom aktuell roll.
  Ledning – kräver arbetsledning
  Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

  Nivå 3
  Kunskap – hög kompetens inom aktuelltroll
  Erfarenhet – är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 års arbete
  inom aktuell roll.
  Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
  Självständighet – kan arbeta självständigt

  Nivå 4
  Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt roll
  Erfarenhet – har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomför
  Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom
  aktuell roll.
  Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
  Självständighet – mycket stor

  Nivå 5
  Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på marknaden.
  Erfarenhet – (som nivå 4)
  Ledning – har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning
  Självständighet – mycket stor