Ramavtal

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

Programvaror och tjänster – Licenser och licenstjänster

DNR:23.3-2650-2022

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2023-02-20 – 2027-02-19

Beskrivning
Detta Ramavtal omfattar omfattar licenser för programvaror (licenser) och publika molntjänster
(programvara som tjänst). Ramavtalet omfattar dessutom kundtjänst/support, uppgraderingar och
uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar också alla typer av
Licenstjänster som hjälper en myndighet med sina licenser.

Avropsordning
Avrop och tilldelning av Kontrakt ske genom förnyad konkurrensutsättning. Avropsberättigad avgör hur Avropsförfrågan utformas.

Uppskattat värde: 5 Miljarder SEK

Ytterligare information om ramavtalet står att finna på Kammarkollegiets webbsida för ramavtalet (se länk i högerpanelen). För frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!