Ramavtal

Region Västerbotten

Region Västerbotten

IT-konsulter 2021

DNR:RS 1927-2020

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2021-06-01 – 2023-05-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Beskrivning: Detta ramavtal avser täcka Region Västerbottens behov av IT-konsulter. Det kan allt ifrån vara enstaka expertkompetenser, hela team för projekt till specifika uppdrag samt volymer. Uppdragens längd kan variera från enstaka timmar till flera år. Avrop från ramavtalet kommer att göras genom förnyad konkurrensutsättning där uppdragets omfattning specificeras tillsammans med krav och utvärderingskriterier.

Kompetensområden:
1. Användbarhet
2. Drift och Support
3. Informationssäkerhet
4. IT-infrastruktur
5. Ledning och styrning
6. Systemutveckling och systemförvaltning
7. Verksamhetsutveckling och strategi

Kompetensnivåer

Nivå 0 –Trainee/praktikant
Kunskap: nyligen genomförd utbildning inom aktuellt område/roll
Erfarenhet: kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
Ledning: kräver arbetsledning
Självständighet: kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 1
Kunskap: har utbildning inom aktuellt område/roll, viss svårhetsgrad
Erfarenhet: nivån uppnås normalt efter 1-2 år arbete inom aktuellt område/roll, har deltagit i eller utfört liknande uppdrag
Ledning: kräver arbetsledning
Självständighet: kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 2
Kunskap: god kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet: nivån uppnås normalt efter2-4 år inom aktuellt område/roll, har utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: kan arbeta självständigt, löser alla normalfall

Nivå 3
Kunskap: hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet: nivån uppnås normalt efter4-8år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Ledning: tar ansvar för delområde, kan leda en mindre till medelstor grupp
Självständighet: stor. God förmåga att anpassa sitt arbetssätt och metoder efter situation och de förutsättningar som finns i aktuellt uppdrag

Nivå 4
Kunskap: expert, hög generalistkompetens och/eller mycket hög kompetens inom aktuelltområde/roll
Erfarenhet: har deltagit i stora och komplex uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 8-10 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning: tar huvudansvar för ledning av större grupp, har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning
Självständighet: mycket stor. Mycket god förmåga att anpassa sitt arbetssätt och metoder efter situation och de förutsättningar som finns i aktuellt uppdrag

Nivå 5
Kunskap: expert, kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: mycket stor. Mycket god förmåga att anpassa sitt arbetssätt och metoder efter situation och de förutsättningar som finns i aktuellt uppdrag

Uppskattat värde: 200 MSEK