Ramavtal

Sinfra

Sinfra

Sinfra – Managementkonsulter

DNR:392

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2020-07-15 – 2024-07-14

Beskrivning: Sinfra är en inköpscentral. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv upphandla teknisk utrustning och tjänster inom försörjningssektorn; verka för förbättrad produktkvalitet och ökad standardisering av produkter samt bedriva annan till detta anknuten verksamhet.

Sinfra har för närvarande 300 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige. Sinfra fungerar som ombud för sina upphandlande enheter, d.v.s. medlemsföretag runt om i Sverige, men kan även fungera som egen grossist. Mer information om Sinfra, se www.sinfra.se.

Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom management inom försörjningssektorn.

Kompetensområden:
• Verksamhetsstyrning
• Verksamhetsutveckling
• Kompetens- och ledarskapsutveckling
• Säkerhetsutveckling
• Övrigt

Kompetensnivåer:
Junior konsult
Kunskap – innehar för tjänsten relevant utbildning och kunskap om relevant lagstiftning inom det aktuella kompetensområdet
Erfarenhet – har arbetserfarenhet om upp till 3 år inom det aktuella kompetensområdet och inom försörjningssektor

Konsult 1
Kunskap – innehar för tjänsten relevant utbildning och kunskap om relevant lagstiftning inom det aktuella kompetensområdet
Erfarenhet – har arbetserfarenhet om upp till 3-5 år inom det aktuella kompetensområdet och inom försörjningssektor

Konsult 2
Kunskap – innehar för tjänsten relevant utbildning och kunskap om relevant lagstiftning inom det aktuella kompetensområdet
Erfarenhet – har arbetserfarenhet om upp till 6-9 år inom det aktuella kompetensområdet och inom försörjningssektor

Senior konsult
Kunskap – innehar för tjänsten relevant utbildning och kunskap om relevant lagstiftning inom det aktuella kompetensområdet
Erfarenhet – har arbetserfarenhet om upp till 10 år inom det aktuella kompetensområdet och inom försörjningssektor