Ramavtal

Skatteverket

Skatteverket

Uppdragstjänster inom IT

DNR:8-1081689

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2022-09-01 – 2024-08-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Beskrivning: Detta Avtal avser och omfattar Uppdragsgivarens behov av Uppdragstjänster inom IT. Uppdragstjänster innebär att leverantören åtar sig huvudansvaret för ett visst specificerat uppdrag samt resultatet av det specificerade uppdraget. Leverantörens konsulter, eventuell underleverantörs konsulter och Uppdragsgivarens personal kan komma att ingå vid utförande av uppdrag. Resultatet ska vara väl definierat vid avrop i en uppdrags- eller kravspecifikation så att leveranskontroll kan utföras vid förutbestämda leveranspunkter.

Uppdragstjänster kan genomföras i olika former till exempel, små uppdrag, förstudier, utredningar och kvalitetsgenomgångar eller i stora uppdrag som kan innefatta hel eller del av lösning.
Leverantören ska minst kunna genomföra uppdrag inom nedan uppdragsområden. Uppdragsgivaren har rätt att avropa uppdrag inom andra uppdragsområden men som omfattas av ramavtalets omfattning.
• Teamuppdrag
• Analys och utredning
• Utvecklingsuppdrag
I uppdragen kan roller inom kompetensområdena som omfattas av Avtalet ingå.

Kompetensområden
• Analys & Design
• Arkitektur
• Databasutveckling
• Ledning & Styrning
• Systemutveckling
• Säkerhet
• Teknik
• Test
• Webbutveckling