Ramavtal

Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT

DNR:MD2020-278

Avropsberättigade:Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Avtalstid: 2021-01-01 – 2022-12-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Beskrivning: Detta ramavtal avser att tillgodose SPVs behov av Konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. SPV formulerar vid avropstillfället krav för tjänsten vilka ska rymmas inom det som Ramavtalet omfattar.