Ramavtal

Sundsvalls Kommun

Sundsvalls Kommun

Konsultstöd inom digitalisering

DNR:UH-2020-387

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2021-06-30 – 2023-06-29 med option på förlängning 1+1 år om avtalet inte sägs upp.

Beskrivning: I Sundsvalls kommunkoncern, Timrå samt Ånge kommun pågår en ständig utveckling, för att löpande förnya organisationen och kommunens tjänster i syfte att bättre möta de vi är till för utefter deras behov. Som kommun behöver vi även ställa om för att möta de demografiska förändringar som pågår, som leder till att vi ska leverera mer till fler för mindre resurser.

Morgondagens tjänster från kommunen har målgruppens behov i fokus, det är dennes perspektiv som ska ligga till grund för hur vi erbjuder stöd och tjänster. Det digitala är norm, vilket innebär att det alltid används och är förstahandsvalet där det skapar en nytta för de vi är till för eller vår organisation.

Detta ramavtal syftar till att stärka kommunens förnyelseförmåga, genom att tillgängliggöra konsultstöd inom digitalisering.

Kompetensområden:
• Verksamhetsutvecklare
• Förändringsstöd
• Projekt- och uppdragsledning
• Informationssäkerhet, dataskydd, IT-juridik och cybersäkerhet
• Teknisk utveckling och arkitektur
• Agilt utvecklingsstöd
• Tjänstedesign
• Enterprise- och verksamhetsarkitektur
• Systemförvaltning

Uppskattat värde: 140 MSEK