Ramavtal

Svenska spel

Svenska spel

Systemutveckling – A1

DNR:2018-0010

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2019-02-20 – 2021-02-19 med möjlig förlängning 1+1 år.

Beskrivning: Svenska Spel har ett löpande behov av konsulter inom Systemutveckling. Behovet föreligger främst avseende Resurskonsulttjänster, men kan även föreligga avseende Resultatkonsulttjänst.

Kompetensområden:
• Systemutvecklare Android
• Systemutvecklare iOS
• Systemutvecklare Frontend/Webb
• Systemutvecklare middleware/Backend
• Systemutvecklare BI/DW
• Automation/DevOps
• Lösningsarkitekt
• Teknisk Projektledare

Kompetensnivåer:
Nivå 1:
Kunskap och erfarenhet
• För rollen relevant akademisk utbildning eller motsvarande dokumenterad kunskap förvärvad genom vidareutbildning och
erfarenhet.
• För rollen och uppdraget god kunskap och aktuell erfarenhet.
• God kunskap om och erfarenhet av för rollen vedertagna principer, modeller, metoder och verktyg.
• För rollen god förmåga att förstå Svenska Spels verksamhet,
affärsmodeller , produkter, arkitektur och systemlandskap, exempelvis genom modeller och beskrivningar, samt förmåga att använda denna förståelse i konsultrollen.
• God förmåga att förstå och relatera till den aktuella verksamhetens behov, syfte, mål och strategier, samt förmåga att använda denna förståelse i konsultrollen.
• God förmåga att snabbt anpassa sig till Svenska Spels specifika arbetssätt och andra praktiska rutiner.
• God förmåga att hantera operativa och taktiska frågeställningar inom aktuellt område.
• God kunskap om och erfarenhet av för rollen och uppdraget relevanta IT-miljöer, motsvarande de som finns hos Svenska
Spel och som beskrivs i avsnitt 1.3.6 i Huvuddokumentet, inklusive motsvarande kunskap om de krav som dessa ställer på ingående system, processer och organisation .
• För rollen och uppdraget relevant erfarenhet av större utvecklings- och förändringsprojekt. I förekommande fall och där
relevant för uppdraget och/eller rollen, även av projekt där informationsteknologi haft stor betydelse och påverkan.

Självständighet och samarbete
• Kan självständigt planera och utföra egna arbetsuppgifter.
• Har hög leveranskapacitet och levererar med hög kvalitet.
• God förmåga att tillsammans med andra arbeta lösningsorienterat , kreativt, strukturerat och uthålligt för att nå uppsatta mål.
• Van och aktiv deltagare i för rollen relevanta arbetslag såsom team eller ledningsgrupper .
• Har vana och god förmåga att bidra i arbetslag som gemensamt löser mycket komplexa arbetsuppgifter.
• Deltar aktivt i arbetslagets gemensamma planering.
• Utformar egna förslag och deltar aktivt i arbetslagets skapande av gemensamma resultat.
• Delar aktivt med sig av sin egen kunskap och verkar aktivt för kunskapsöverföring.
• Har god pedagogisk förmåga samt god allmän förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• För rollen god förmåga att identifiera och relatera till intressenter och organisationer som kan och bör involveras i arbetet

Ledarskap
• Kan ge stöd till andra i den egna och närliggande roller.

Nivå 2:
Kunskap och erfarenhet
• För rollen och uppdraget mycket god kunskap samt aktuell och omfattande erfarenhet.
• Mycket god kunskap om och omfattande erfarenhet av för rollen vedertagna principer, modeller, metoder och verktyg.
• För rollen mycket god förmåga att förstå Svenska Spels verksamhet, affärsmodeller, produkter, arkitektur och systemlandskap, exempelvis genom modeller och beskrivningar, samt förmåga att använda denna förståelse i konsultrollen.
• Mycket god förmåga att förstå och relatera till den aktuella verksamhetens behov, syfte, mål och strategier, samt förmåga att använda denna förståelse i konsultrollen.
• Mycket god förmåga att snabbt anpassa sig till Svenska Spels specifika arbetssätt och andra praktiska rutiner.
• God förmåga att utöver operativa och taktiska frågeställningar hantera även strategiska frågeställningar inom aktuellt område.
• God förmåga och vana att beskriva också det som har hög komplexitet på ett lättbegripligt sätt.
• Mycket god kunskap om och omfattande erfarenhet av för rollen och uppdraget relevanta IT-miljöer, motsvarande de som finns hos Svenska Spel och som beskrivs i avsnitt 1.3.6 i Huvuddokumentet, inklusive motsvarande kunskap om de krav som dessa ställer på ingående system, processer och organisation.
• För rollen och uppdraget relevant och omfattande erfarenhet av större utvecklings- och förändringsprojekt. I förekommande fall och där relevant för uppdraget och/eller rollen, även av projekt där informationsteknologi haft stor betydelse och påverkan.

Självständighet och samarbete
• Har mycket hög leveranskapacitet och levererar med mycket hög kvalitet.
• Mycket god förmåga att tillsammans med andra arbeta lösningsorienterat, kreativt, strukturerat och uthålligt för att nå uppsatta mål.
• Van och drivande deltagare i för rollen relevanta arbetslag såsom team eller ledningsgrupper .
• Erkänd förmåga att öka hela arbetslagets prestation.
• Har stor vana och mycket god förmåga att bidra i arbetslag som gemensamt löser mycket komplexa arbetsuppgifter .
• Ger ett betydande bidrag till arbetslagets gemensamma planering.
• Utformar egna förslag och ger ett betydande bidrag till arbetslagets skapande av gemensamma resultat.
• Delar mycket aktivt med sig av sin egen kunskap och verkar aktivt för kunskapsöverföring.
• Mycket god pedagogisk förmåga samt mycket god allmän förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• För rollen mycket god förmåga att identifiera och relatera till intressenter och organisationer som kan och bör involveras i arbetet.

Ledarskap
• Kan handleda andra i den egna rollen samt i viss mån dem i närliggande roller.
• Kan leda grupper verksamma inom det egna kompetensområdet.