Ramavtal

Sveriges Radio

Sveriges Radio

IT Konsult

DNR:SR2114

Avropsberättigade:Sveriges Radio

Avtalstid: 2021-07-12 – 2023-07-11 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Beskrivning: Leverantören och kunden har skrivit kontrakt gällande IT-konsulter med diarienummer SR2114. Leverantörens tillhandahållna konsulter för Tjänsterna ska i huvudsak arbeta i team på plats fysiskt i Radiohuset i Stockholm. Arbetet sker i huvudsak agilt och leds av Sveriges Radio på uppdrag av Sveriges Radios produktägare/linjechef och i samarbete med övriga deltagare i teamet, vilket utses av Sveriges Radio.

Kompetensområden:
Anbudsområde 1 – Teknisk specialist
• Systemtekniker/Systemspecialist
• IT-arkitekt/IT-infrastrukturspecialist
• IT-säkerhetsspecialist
• Dataanalytiker

Anbudsområde 2 – Konsulter i ledarroll

Kompetensnivåer:
Nivå 1 -”Junior konsult”: Eftergymnasiala studier
Kunskap – har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet – 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertalliknande uppdrag
Ledning – kräver arbetsledning
Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 2-”Erfaren konsult”: Eftergymnasiala studier
Kunskap – hög kompetens inom området
Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning – tar ansvara för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt

Uppskattat värde: 120 MSEK