Ramavtal

Sveriges Radio

Sveriges Radio

UX-konsulter

DNR:SR2005

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2020-06-23 – 2022-06-22 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Beskrivning: Sveriges Radio har behov av konsulter för att täcka resursbehov inom UX, varvid behov av UX-kompetens föreligger för att kunna komplettera anställda produkt- och UX-designers i och runt Sveriges Radios utvecklingsteam med konsultstöd i avgränsade uppdrag eller som teammedlemmar. Arbetet sker i huvudsak agilt och leds av Sveriges Radio på uppdrag av Sveriges Radios produktägare/linjechef och i samarbete med övriga deltagare i teamet, vilket utses av Sveriges Radio.

Kompetensområden:
Kompetens inom följande områden kan komma att efterfrågas:

 • Design thinking, designprocesser och metoder
 • Research, användningstester och analys
 • Arbete med målgruppsanalys, målsättningar
 • Effektkartläggningar
 • Användarresa eller liknande kartläggningar
 • Hypotesarbete
 • Validering och analysarbete; kvalitativ och kvantitativ data
 • Konceptarbete: Ta fram skisser, wireframes och prototyper
 • Produktdesign, grafisk design, hi-fi prototyper, interaktionsdesign
 • Kunskap om tillgänglighet
 • Arbete med designsystem
 • Kommunikation kring insikter och beslut
 • Facilitera workshops
 • Kompetensnivåer:
  Konsulter ska:
  – ha minst tre (3) års tidigare erfarenhet som UX konsult/UX arbete.
  – kunna hantera komplexa underlag
  – snabbt kunna sätta sig in i arbetet
  – vara självgående

  Uppskattat värde: 20 MSEK