Ramavtal

Finansinspektionen

Finansinspektionen

Systemutveckling och förvaltning

DNR:22-6807

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2023-01-01 – 2024-12-31 med option 1+1 år

Beskrivning
Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med it-konsulter inom tre ramavtalsområden för att säkra myndighetens behov av kvalificerad kompetens inom it-området på kort och lång sikt. Leverantören ska på ett smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kunna förse FI med kompetenta IT-konsulter inom följande ramavtalsområde/n.

Systemutveckling och förvaltning

Kompetensområden:
För område 1 systemutveckling och förvaltning ingår nedan kompetenser. Anbudsgivaren ska, enskilt eller tillsammans med underleverantörer, erbjuda samtliga huvudroller inom området. Med huvudroller syftar vi på systemutvecklare, mjukvaruarkitekt, scrum master, förvaltningsledare och testare.

• Systemutvecklare .NET
• Systemutvecklare integration
• Systemutvecklare Dynamics
• Systemutvecklare Pega
• Systemutvecklare SAS
• Systemutvecklare R/Python
• Systemutvecklare Java
• Systemutvecklare Webb
• Systemutvecklare DevOps
• Systemutveckalre Platina
• Mjukvaruarkitekt
• Scrum master
• Förvaltningsledare
• Testare

Kompetensnivåer

KONSULT – Nivå 2
Kunskap: Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

ERFAREN KONSULT – Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

ERFAREN KONSULT – Nivå 4
Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet: Mycket stor

EXPERT – Nivå 5
Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: Mycket stor
En konsult på nivå 5 motsvarar att vara en specialist och omfattar på marknaden relativt få och ytterst erfarna och kompetenta konsulter inom en viss roll eller inom ett visst kompetensområde.

Uppskattat värde: 40 MSEK