Ramavtal

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Tjänster inom användbarhetsundersökningar

DNR:2020/000536

Avropsberättigade:
Arbetsmiljöverket logga

Avtalstid: 2020-07-07 – 2022-07-06, 2 st. förlängningar om 1 år vardera.

Beskrivning: Syftet med ramavtalet är att säkerställa Arbetsmiljöverkets behov av tjänster för
användbarhetsundersökningar.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.

Arbetsmiljöverket består totalt av cirka 650 medarbetare som arbetar på våra 12 kontor i landet.

Kompetensområden: Tjänster inom användbarhetsundersökningar