Ramavtal

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

UKÄ – Konsulttjänster – Projektledare

DNR:19/131

Avropsberättigade:Universitetskanslerämbetet

Avtalstid: 2020-09-01 – 2022-09-01 med möjlighet till förlängning 1+1 år

Beskrivning: Ramavtalets syfte är att säkerställa att UKÄ får professionell extern hjälp med att täcka korta, temporära och i vissa fall även långsiktiga personalbehov.

Ramavtalet omfattar tillhandahållande av konsulter för resurs- och uppdragstjänster inom anbudsområde 1 – Projektledare.

Uppdragens omfattning varierar i tid, men kan sträcka sig över en längre tidsperiod. Ramavtalet är att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Kompetensområden:
Projektledare